Biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj.